معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اداره خوابگاه ها

 •        ثبت‌نام دانشجویان و تكمیل فرم‌هایی كه درخصوص اخذ خوابگاه به دانشجویان تحویل داده شده است.
 •        ارائه توضیح به دانشجویان در مورد قوانین و مقررات خوابگاه و معرفی آنان به خوابگاه
 •        دریافت فیش‌های واریزی جهت ثبت‌نام خوابگاه و اجاره ماهیانه و ثبت آنها پس از تأئید اداره مالی و بایگانی فیش‌ها ( پس از تائید مالی و ارائه فیش به امور خوابگاه‌ها، پشت كارت‌های خوابگاه مهر زده می‌شود)
 •         نظارت بر امور تاسیساتی خوابگاه‌ها
 •         تسویه حساب دانشجویانی كه فارغ‌التحصیل می‌شوند و یا از خوابگاه انصراف می‌دهند (پرونده و كلیه فیش‌های واریزی دانشجو بررسی و بدهكاری یا طلب ایشان محاسبه شده و در فرم‌های            مخصوص نوشته و به اداره مالی ارسال می‌گردد. سپس حكم تخلیه برگه دانشجو از خوابگاه صادر می‌شود)
 •         صفر كردن بدهی دانشجویان پس از پایان قرارداد یكساله و تمدید قرارداد
 •         بازدید از خوابگاه‌ها و بررسی مشكلات و نیازمندی‌های خوابگاه‌ها
 •         پیگیری مشكلات دانشجویانی كه در خوابگاه اسكان داشته و یا دچار حادثه یا بیماری و یا مشكلی شده‌اند.
 •         توجیه خدمه خوابگاه‌ها و شرح وظایف خدمه و تعریف برنامه كاری برای ایشان
 •         آموزش نحوه نگهداری از وسایل خوابگاه و سایر اماكن رفاهی به دانشجویان مقیم خوابگاه در بدو ورود به خوابگاه
 •         ایجاد رقابت سالم و تشویق دانشجویان جهت اجرای برنامه‌های جمعی در خوابگاه
 •         توجیه متصدیان و شرح وظایف متصدیان و نظارت بر كار ایشان