معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت نام نویسی و عضویت در شورای صنفی خوابگاههای دانشجویی از تاریخ 24/7/95 لغایت 3/8/95 به سرپرستان خوابگاههای دانشگاه و جهت نام نویسی در شورای صنفی دانشکده ها به اداره امور خوابگاهها مراجعه نمایید.

شرایط داوطلبین عضویت به شرح زیر می باشد:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه

نداشتن مسئولیت و عضویت در شورای مركزی تشكل های اسلامی و سیاسی در داخل دانشگاه

نداشتن بیش از یك ترم مشروطی آموزشی

نداشتن هیچ گونه سابقه در شورای انضباطی

هر دانشجو صرفا می تواند فقط در یك شورای صنفی واحد دانشگاهی عضویت داشته باشد.

مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی كه در آن انتخابات برگزار می گردد كمتر از دو ترم نباشد.

دانشجویان مشمول قوانین آموزشی میهمان، نمی توانند عضو شورای صنفی شوند.

برنامه زمانبندی جهت اطلاع سرپرستان و همچنین اطلاع رسانی به دانشجویان به شرح زیر می باشد:

24/07/95 الی 3/8/95   نام نویسی از كاندید ها

4/8/95 الی 8/8/95 بررسی صلاحیت كاندیدها

9/8/95الی 14/8/95 تبلیغات كاندیدها

16/8/95برگزاری انتخابات شورای صنفی خوابگاهها

17/8/95برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشكده ها