معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند زمان تبلیغات شورای صنفی از تاریخ 17/8/95 الی 22/8/95 می باشد. و زمان برگزاری انتخابات روز 24/8/95 از ساعت 8 صبح الی 15 انتخابات شورای صنفی دانشکده ها در محل دانشگاه و انتخابات شورای صنفی خوابگاهها از ساعت 17 الی 22 در خوابگاههای دانشجویی می باشد