معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده های علوم پزشکی فسا از ساعت 8 صبح روز 24 آبان ماه در ساختمان الحاقی آغاز شد و تا ساعت 15  داشت.

گفتنی است انتخابات شورای صنفی دانشجویی خوابگاهها نیز در مکان خوابگاههای دانشجویی از ساعت 17 الی 22 همان روز برگزار گردید.

 دانشجویان با حضور خود در این انتخابات اعضای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

پس از شمارش آرا، نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد:

اسامی منتخبین شورای صنفی دانشکده پزشکی              

نام و نام خانوادگی عضویت
علی نعمتی اصلی
پیمان باقرنیا اصلی
حمیدرضا کمالی اصلی
محمدرضا ترابی اصلی
مهدی مرادی اصلی
علی داودی اصلی
امیرعباس خوشبویی اصلی
معین اسکندری نژاد علی البدل

اسامی منتخبین شورای صنفی دانشکده پرستاری

نام و نام خانوادگی عضویت
سید شهاب الدین دشتی اصلی
محمد روشن ضمیر اصلی
امین جهان تیغ اصلی
زهرا کرمی زاده اصلی
مریم مفتاحی اصلی
فهیمه دمیری علی البدل

اسامی منتخبین شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی عضویت
علیرضا خوشبخت اصلی
سالار حسین پور اصلی
نیلوفر سهرابی اصلی
هانیه حشمتی علی البدل

اسامی منتخبین شورای صنفی خوابگاههای دانشجویی

خوابگاه ولایت خوابگاه گلستان خوابگاه زینبیه 3 خوابگاه زینبیه 2 خوابگاه زینبیه 1 عضویت
عرفان دهقان علیرضا قبادی فرزانه محمدیان مریم قائدیان درنا حق جو اصلی
علی عزمی پویا امیران زهرا زارعی نیلوفر قصرالدشتی الهه غضنفری اصلی
مرتضی رجبی ابوالفضل پیله وریان سمیرا زارعی هانیه قصرالدشتی فروغ رضایی اصلی
محمدجواد بیضاوی یاشار گورکانی زینب امینی نگار مرادی زهرا زارع شهرآبادی علی البدل