معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

جلسه انتخاب دبیر مرکزی شورای صنفی در تاریخ 13 آذر ماه 95، راس ساعت 18 در محل سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دبیر سابق شورای صنفی مرکزی آقای شهاب مجیدی دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی، ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل این شورا، در خصوص فعالیت ها و اهداف شورای صنفی نکاتی مطرح کرد.

در ادامه، اعضا نظرات خود را پیرامون ارتقای سطح برنامه ها و فعالیت های شورا بیان داشتند.

در پایان نیز طی انتخابات، آقای علی نعمتی دانشجوی رشته پزشکی به سمت دبیر شورای صنفی مرکزی انتخاب شد.