معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مف دا- فسا:

طی جلسه ای با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی و سرپرست اداره امور خوابگاهها در سالن نحوی دانشگاه از اعضای شورای صنفی دانشجویی سال گذشته تقدیر شد و اعضای شورای صنفی جدید معرفی گردیدند.

در این جلسه دکتر مجید نقدی ضمن تشکر از حضور پرشور دانشجویان در انتخابات شورای صنفی افزود: اهمیت فعالیت ها و اهداف شورای صنفی بر کسی پوشیده نیست لذا از شما عزیزان می خواهم تا از شخصی نگری دوری کنید و در اعتلای اهداف عالی دانشگاه که خانواده کاری شما محسوب می شود هر چه بیشتر تلاش نمایید.

آقای محمود حاتمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه نیز شرح وظایف و چگونگی عملکرد شورای صنفی را برای اعضای جدید شرح داد.

در این جلسه از اعضای شورای صنفی در دوره قبل تقدیر و تشکر شد.