معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان شهریه پرداز می رساند جهت ثبت نام وام شهریه ازتاریخ 95/10/13 لغایت 95/10/24 با مراجعه به پرتال تسهیلات

دانشجویی درخواست اینترنتی خود را ثبت نمایید .

 

 

 

 

اداره رفاه دانشجوئی

تاریخ اعلام : 95/10/13