معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اولین جلسه شورای صنفی دانشجویی با حضور دکتر مجید نقدی معاونت فرهنگی و دانشجویی، آقای محمود حاتمی مدیر دانشجویی، آقای محمد علی شرفی فرد سرپرست اداره تغذیه، پرسنل سلف سرویس دانشگاه و اعضای شورای صنفی دانشجویی در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

طی این جلسه در خصوص مسائل تغذیه ای دانشجویان مطالبی مطرح شد.

ارائه منوی غذایی جدید به مسئولین اتوماسیون تغذیه، بررسی آیین نامه تغذیه و پیش بینی نصب بنر برای آگاهی بیشتر دانشجویان از آن، تعمیر و یا تعویض آب سردکن سلف سرویس خواهران و برادران، برنامه ریزی جهت اجرای طرح غذای نوع 2 (دو منویی)، پیشنهاد جایگزینی قاشق و چنگال های فلزی با یکبار مصرف جهت ارتقا بهداشت از دیگر مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.