معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم

اطلاعیه وام تحصیلی

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت ثبت نام وام تحصیلی ازتاریخ

 10/11/95 لغایت 20/11/95 به پرتال تسهیلات دانشجویی مراجعه نمایید.

اداره رفاه دانشجویی