معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

خانم طاهره اسماعیلی سرپرست اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام کرد:

طی بازدید به عمل آمده از خوابگاه های دانشجویی دخترانه(مجموعه خوابگاه های زینبیه) که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی و سرپرست اداره خوابگاه ها انجام شد، وضعیت و آمادگی خوابگاه ها جهت ورود دانشجویان در ترم جدید مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، ضمن بازدید از خوابگاه زینبیه ۲ که با حضور دبیر شورای صنفی دانشجویی خوابگاه انجام گرفت، موارد و مشکلات موجود در خوابگاهها بررسی گردید و هماهنگی در رفع هر چه سریع تر آن انجام شد.

لازم به ذکر است بازدید از خوابگاه های دانشجویی پسرانه نیز از دیگر برنامه های اداره خوابگاه ها می باشد