معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مف دا- فسا؛ پیرو بارندگی های شدید اخیر ، دکتر علیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا از خوابگاههای دانشجویی و تاسیسات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید کرد.

دکتر مجید نقدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز ضمن بازدید از خوابگاه های دانشجویی بیان داشت: تدابیر امنیتی و مراقبتی درنظر گرفته شده، سبب شد تا خوابگاه های دانشجویی به دنبال بارش های شدید اخیر دچار هیچ مشکلی نشوند و تاکنون خبری مبنی بر آسیب گزارش نگردیده است.

در این بازدید دکترعسکری ضمن گفتگوی صمیمی با دانشجویان ساکن در خوابگاه ها ، به بررسی مسایل مربوط به خوابگاه های دانشجویی پرداخت.