معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مف دا- فسا، بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که تاکنون وام ضروری دریافت ننموده اند(به جز دانشجویان شهریه پرداز) می رساندکه  از تاریخ ۲۸/۱/۹۶ لغایت ۱۰/۲/۹۶ جهت ثبت نام به پرتال تسهیلات دانشجوئی مراجعه نمایید.

ضمنا دانشجویان متاهل مقاطع عادی، دستیاری وتکمیلی که در خوابگاه سکونت ندارند جهت استفاده از وام ودیعه مسکن می توانند به اداره رفاه مراجعه نمایند.

اداره رفاه دانشجویی