معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مفدا فسا -این اقدام به همت معاونت فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی فسا و مدیر امور عمومی این دانشگاه ، درخصوص رعایت اصول بهداشتی خوابگاه‌ها اجرا شد.

سمپاشی خوابگاه های دانشجویی با توجه به آغاز فصل گرما و ازدیاد حشرات موذی، بصورت گسترده در کلیه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا اجرا گردید.

این اقدام با هدف پیشگیری و افزایش کیفیت بهداشت خوابگاه‌ها ، منجر به  کنترل و پیشگیری از وجود حشرات موذی شد و  رضایت دانشجویان را در بر داشت.