معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مف دا- فسا:

آقای علی نعمتی دبیر کل شورای صنفی ضمن بازدید از سلف سرویس مرکزی دانشگاه بیان داشت: این برنامه که با حضور سرپرست اداره تغذیه دانشگاه مهندس محمدعلی شرفی فرد همراه بود، از سالن های غذاخوری برادران و خواهران بازدید به عمل آمد.

وی ادامه داد: پس از بازدید سالن های غذاخوری، از آشپزخانه و انبار های مواد غذایی نیز بازدید کردیم.

نعمتی افزود: در خلال بازدید صحت سیستم های سرمایشی را مورد ارزیابی قرار داده و کیفیت مواد غذایی اولیه بررسی گردید.

گفتنی است در انتهای بازدید، دبیر کل شورای صنفی از تلاش های بی دریغ پرسنل و کادر خدوم سلف سرویس مرکزی دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.