معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مفدا- فسا:

در راستای تکمیل و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، آقای محمو حاتمی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار داشت: هیئت رئیسه دانشگاه در هفته بزرگداشت خوابگاهها از کلیه خوابگاههای دانشجویی بازدید نمودند.

 وی ادامه داد:طی بازدید های مستمر و ارائه نتیجه بازدید به معاونت فرهنگی و دانشجویی در اولین هفته با مساعدت ریاست دانشگاه، معاونت توسعه و مدیریت منابع، پیگیری های معاون فرهنگی و دانشجویی، شورای صنفی دانشگاه و اداره خوابگاهها اکثر مطالبات دانشجویان در اسرع وقت به سرانجام رسید و بقیه نیز در حال پیگیری و انجام می باشد.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه در سخنان پایانی خود به خریدهای متعدد خوابگاه های دانشجویی، اجرای طرح سمپاشی اطراف خوابگاه ها، ارتقای فضای سبز پیرامون خوابگاه های دانشجویی، تکمیل و تجهیز حیاط بین خوابگاه دانشجویی پسران و حیاط خوابگاه شریعتی اشاره کرد.