معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مفدا- فسا:

آقای محمد علی شرفی فرد، سرپرست اداره تغذیه دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعلام این خبر بیان داشت: با توجه به اهمیت سلامت تغذیه در محیط دانشگاه، به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و اداره تغذیه کارگاه آموزشی در همین راستا ویژه پرسنل سلف سرویس دانشگاه و بیمارستان حضرت ولیعصرعج) درسالن حکمت دانشگاه برگزار گردید.

شرفی فرد ادامه داد: در این کارگاه، مهندس محمد کریم قانعی، کارشناس بهداشت محیط نکاتی در خصوص رعایت اصول مراقبتی و بهداشتی در محیط های پخت غذا، انبار ها و سالن های سلف سرویس مطرح کرد.

قانعی در ادامه نیز در خصوص انواع روغنهای خوراکی، نحوه صحیح سرخ کردن، نحوه شستشو و گندزدایی سبزیجات، گوشت و انجماد و رفع انجماد آن، نگهدارنده هاو افزودنیهای موادغذایی به مواردی اشاره کرد.