معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

با همت معاون محترم دانشجویی وفرهنگی، میزان اعتبار وام ضروری از 200/000/000 ریال به 400/000/000 ریال افزایش یافت که امکان پرداخت وام ضروری به 50 نفراز متقاضیان دیگر را فراهم نمود.