معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اطلاعیه :

 

قابل توجه دانشجویان ترم تابستان

 

دانشجویان ترم تابستان جهت ثبت نام  وام تحصیلی ترم تابستان می توانند با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی از تاریخ 12/5/93 لغایت 22/5/93ثبت نام نمایند.

لازم به ذكر است این تاریخ تمدید نمی شود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند .

ضمنا" وام ترم تابستان شامل دانشجویان پزشکی که دربخش ها مشغول کاروزی می باشند نمی شود.

امور دانشجویی