معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اطلاعیه

 

دانشجویان محترم جهت  ثبت نام وام ضروری از تاریخ5/7/1393 لغایت 20/7/1393 می توانند  به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

اداره رفاه دانشجویی