معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

جلسه شورای خوابگاه ها در روز چهارشنبه مورخ 20/3/1394 در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی رأس ساعت 9:30 صبح با حضور اعضا برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص رفع مشكل قطعی آب خوابگاه های دانشجویی، تعمیرات خوابگاه ها، تنظیم محل سكونت دانشجویان در ایام تعطیلات و ... به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

مقرر گردید كه موارد ذكر شده در این جلسه تا جلسه بعدی پیگیری شود.