معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

در تاریخ 4/3/94 همزمان با هفته خوابگاهها طی برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده از سوی اداره خوابگاههای دانشگاه بازدیدی از سوی اعضاء محترم هیئت رئیسه و دیگر مسئولین معاونت فرهنگی و دانشجویی از كلیه خوابگاههای دانشگاه به عمل آمد.

طی این بازدید ریاست محترم دانشگاه،  جناب آقای دكتر عسكری نظرات ارشادی خود را به دانشجویان ارائه نمودند و در ادامه دانشجویان در محیطی كاملا صمیمی مسائل و مشكلات خود را مطرح كردند و نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهتر شدن وضعیت اقامت در خوابگاهها یادآور شدند.