معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اداره مشاوره دانشجویی و سلامت روان با همکاری اداره خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها با هدف آشنایی با فرهنگ زندگی خوابگاهی و مزایای آن و همچنین نقش مشاوره در سالم زیستی دانشجویان در خوابگاه ها اقدام به برگزاری نشست هایی با دانشجویان خوابگاهی نمود که این نشست ها با عناوین سلامت روان و زندگی خوابگاهی در مورخه 30/2/94 و3/3/94 در خوابگاه های دانشجویی برگزار گردید و هم چنین لازم به ذكر است در تاریخ 3/3/94 در خوابگاه دانشجویی نشست اتاق به اتاق در خوابگاه داشتند و در مورد افکار منفی و روش های مقابله با افکار منفی برای دانشجویان به طور گسترده تشریح نمودند. از جمله روش های مقابله با افکار منفی یادداشت برداری، ورزش، مطالعه، نگاه نو، تغذیه مناسب، تمرکز، جلوگیری از استرس و... این نشست در سات 22 شب به پایان رسید.