معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

مسابقه آشپزی با محوریت غذای سنتی و محلی به مناسبت هفته خوابگاهها در تاریخ 1/3/94 در خوابگاه دخترانه  زینبیه 1 و خوابگاه پسرانه ولایت برگزار گردید.

این مسابقه كه با استقبال دانشجویان مواجه شده بود، با هدف فراهم نمودن فضایی شاد و سالم برنامه ریزی گردید.دانشجویان پس از آماده نمودن غذاهای خود به توضیح در خصوص ویژگی های غذا و نحوه تهیه آن پرداختند.

در پایان مسابقه سرپرست اداره خوابگاهها،  رئیس اداره مشاوره، مسئول اتوماسیون تغذیه، دو نفر از پرسنل سلف مركزی حضور داشتند كه داوری مسابقه را بر عهده داشتند.به نفرات اول تا دهم مسابقه هدایایی تقدیم شد.اسامی نفرات اول تا سوم به تفكیك خواهران و برادران به شرح زیر می باشد:

نفر اول:    خانم زهرا رضایی              آقای محمدسعید غلامی

نفر دوم:    خانم میترا عیدی زاده       آقای سجاد بیداد

نفر سوم:    خانم صدیقه امیدی          آقای امین بهدادفر