معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

روز سه شنبه مورخ 15/02/1394 انتخابات دانشكده های پزشكی، پرستاری و پیراپزشكی شورای صنفی در دانشگاه علوم پزشكی فسا برگزار گردید.

انتخابات راس ساعت10:30 آغاز گردید و تا ساعت13 ادامه یافت.

با قرار دادن صندوق های اخذ رای در مكان پر تعدد(سالن الحاقی دانشگاه و سلف سرویس مركزی دانشگاه)، دانشجویان هر رشته به انتخاب نامزدهای انتخابی دانشكده خود پرداختند.

پس از اخذ رای در ساعت مقرر درب حوزه های رای گیری بسته شد و كمیته های اجرایی و ناظر بر انتخابات با همكاری یكدیگر به تكمیل نمودن صورت جلسه انتخابات پرداختند و در ادامه آرای مآخوذه شمارش گردید.

پس از اعلام اسامی منتخبین، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نشستی صمیمانه با دانشجویان منتخب شورای صنفی خوابگاه ها و دانشكده ها برگزار نمود.

جناب آقای دكتر مجید نقدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، ضمن تبریك به دانشجویان منتخب در این دوره از انتخابات بزرگ شورای صنفی، در خصوص اقدامات اساسی و مهم شورای صنفی نكاتی مطرح نمودند.

سپس جناب آقای محمود حاتمی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه در خصوص آیین نامه و شیوه نامه های اجرایی به بیان ضروریات و نكات اساسی پرداختند.