معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

روز دوشنبه مورخ 07/02/1394 دوره اول انتخابات شورای صنفی در ساعت مشخص در خوابگاه های دانشجویی برگزار شد.

انتخابات راس ساعت18 آغاز گردید و تا ساعت21 ادامه یافت.

با قرار دادن صندوق های اخذ رای در خوابگاه های ولایت، گلستان، زینبیه1، زینبیه2، زینبیه3،و شریعتی این امكان فراهم گردید تا هر دانشجو به راحتی بتواند رای خود را به صندوق بیندازد و به 3 نفر از نامزدهای انتخابات رای دهد.

پس از اخذ رای در ساعت مقرر درب حوزه های رای گیری بسته شد و كمیته های اجرایی و ناظر بر انتخابات با همكاری یكدیگر به تكمیل نمودن صورت جلسه انتخابات پرداختند و در ادامه آرای مآخوذه شمارش گردید.