معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

اطلاعیه:

برگزاری اولین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی فسا همزمان با دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور، روز دوشنبه مورخ 7/2/1394 از ساعت20الی22 در خوابگاه های دانشجویی برگزار می گردد.

طی آماده سازی شرایط حاضر جهت برگزاری انتابات شورای صنفی،  تعداد 61 نفر از دانشجویان نامزد شورای صنفی خوابگاه های دانشجویی گردیدند.