معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

طی آماده سازی شرایط حاضر جهت برگزاری انتابات شورای صنفی،  تعداد 61 نفر از دانشجویان نامزد شورای صنفی خوابگاه های دانشجویی گردیدند.

اسامی افراد به تفكیك خوابگاه ها به شرح ذیل می باشد:

خوابگاه زینبیه1:

رشته نام و نام خانوادگی  
اتاق عمل افسانه شكری 1
هوشبری ساغر وجدی 2
اتاق عمل فاطمه خدابخشی 3
هوشبری الهام دلاوری 4
اتاق عمل عظمی شكاری 5
علوم سمانه عابدینی 6
اتاق عمل ریحانه شعبانی 7
اتاق عمل مینا غریبی 8

                                                    

                                                          خوابگاه زینبیه2

رشته نام و نام خانوادگی  
پزشكی هانیه خرم شكوه 1
پزشكی زهرا حسینی ن‍ژاد 2
پزشكی زهرا ابراهیمی 3
پزشكی مریم قائدیان 4
پزشكی سیده فاطمه آبسالان 5

 

                                                      خوابگاه زینبیه3

 

رشته نام و نام خانوادگی  
اتاق عمل فرزانه محمدیان 1
هوشبری شیرین خلیلی 2
هوشبری عاطفه حیدری 3
هوشبری شیما رهبر عالم 4
هوشبری زینب محمدی 5
پرستاری فهیمه دمیری 6
پرستاری لیلا رنجبر 7
علوم محدثه موذن 8
علوم محدثه مروتیان 9
پرستاری فاطمه افشار 10
پرستاری سمیرا زارعی 11
پرستای زینب امینی 12

                                                    

                                                   خوابگاه شریعتی

رشته نام و نام خانوادگی  
هوشبری زهرا نوروزی 1
هوشبری فروغ رضایی 2
هوشبری فاطمه الهی 3
علوم مونا پزشكی 4
علوم فاطمه روحانی 5
علوم فروغ نادری دره شوری 6
علوم یگانه زارعی 7

 

خوابگاه گلستان

رشته نام و نام خانوادگی  
علوم رضا علیپور 1
علوم محمد صادق وزیری 2
علوم شهاب مجیدی 3
علوم سید علی اثنی عشری 4
پرستاری عبد اله درویشی 5
پزشكی محمدجواد اناری 6

 

                                                        خوابگاه ولایت

رشته نام و نام خانوادگی  
علوم ابراهیم موسوی 1
اتاق عمل اسداله گندمكار 2
پرستاری علی مریدی 3
پرستاری علی اكبر صادقی 4
پزشكی علی خرمندار 5
پزشكی محمد صادق صفری 6
پرستاری پوریا رشیدی 7
علوم عقیل افشار 8
علوم محمد جواد عابدی اصل 9
اتاق عمل محسن نورایی 10
اتاق عمل محمد پاكدل 11
بهداشت مهدی عبدی 12

 

 

رشته نام و نام خانوادگی  
هوشبری حمیدرضا ثابت 1
هوشبری محمد پرخواه 2
هوشبری هدایت اله شبانی 3
فوریت صادق آسوده 4
فوریت روح اله زارع 5
فوریت سید محمد موسوی 6
هوشبری آرش صیادی 7
هوشبری امید ابركان 8
پرستاری علی سونی 9
اتاق عمل آرمین فریدونی 10

 11                 مهدی نجاتی                هوشبری