معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

تشكل بسیج دانشجویی دانشگاه با همكاری اداره تعالی فرهنگی كلاس جریان شناسی سیاسی را برگزار نمود.

كلاس جریان شناسی سیاسی با موضوع توافقات هسته ای لوزان با حضور استاد جعفرزاده(كارشناس مسائل سیاسی)در سالن حكمت 1 دانشگاه تشكیل شد.

بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده در توافقات هسته ای از بخش های قابل توجه این كلاس بود.

پس از ارائه مسائلی در این خصوص دانشجویان سؤالات  خود را مطرح نمودند.

این كلاس با هدف ارتقای بصرت و آگاهی دانشجویان با مسائل سیاسی روز برنامه ریزی شده بود، كه مورد استقبال شركت كنندگان واقع گردید.