معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

ضمن تشكر و قدردانی از تمامی شركت كنندگان محترم در نهمین دوره از سلسله مسابقات اینترنتی، پس از قرعه كشی، اسامی برگزیدگان به شرح ذیل می باشد:

 

1-سركار خانم زهرا رحیمی

2-جناب آقای مهدی امیرخانی

3-جناب آقای جابر اكبری(دانشجو)

 

عزیزان می توانند جهت دریافت هدیه خود به خانم زارعی(اداره تعالی فرهنگی) مراجعه نمایند.