معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت‏ به نقل از مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در سفر به استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر برخی از نقاط مرزی و استان های محروم از کمبود متخصص رنج می برند، گفت: متاسفانه شهرستان سمیرم هم در این زمینه محروم است و از سال آینده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجازه خواهیم داد که مازاد بر ظرفیت خود، نیروهای متخصص تربیت نموده که متعهد شوند ۳ برابر دوره تحصیل خود را در مناطقی که با کمبود نیروی متخصص روبرو هستند، خدمت نمایند.

وی با بیان اینکه مشکل ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را تنها پرداخت حقوق برطرف نمی کند، گفت: ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تنها از طریق بومی گزینی میسر است و از سال آینده این برنامه را در کشور اجرایی خواهیم کرد.

وزیر بهداشت همچنین یکی از مشکلات جامعه پزشکی را طرح اجباری نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: پزشکان در هر دوره از ارتقای آموزش خود ناچارند چند سال را به اجبار خدمت نمایند که باید برای رفع این مشکل نیز تدبیری بیندیشیم.