معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

ضمن تشكر از كلیه دانشجویان شركت كننده در مسابقه شورای صنفی با موضوع زندگی خوابگاهی سالم به صورت عكس و فیلم كوتاه، پس از بررسی و داوری آثار دریافتی، اسامی برگزیدگان به شرح اعلام میگردد:

نفر اول) آقای سپهر انتظام                          دانشجوی رشته پزشكی90

نفر دوم) آقای محمد امین مرادی شیبانی   دانشجوی رشته پزشكی93

نفر سوم)خانم سمیرا  اخترفر                      دانشجوی رشته اتاق عمل 92

دانشجویان عزیز می توانند جهت دریافت جوایز خود به دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی(خانم پاكپور) مراجعه نمایند.