معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ترم 2 به بعد می رساند جهت درخواست وام  تحصیلی  نیم سال دوم 1393  به پرتال تسهیلات دانشجویی در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه نموده و ازتاریخ 30/10/1393لغایت 15/11/93 درخواست وام خود را ثبت نمایند .

ضمنا نسبت به تکمیل مشخصات از قبیل تلفن همراه ومنزل ضامن وخود نیز اقدام فرمائید .

 

اداره رفاه دانشجویی