معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

 

اسامی برگزیدگان هشتمین دوره مسابقات اینترنتی به شرح ذیل می باشد:

 

1-خانم سمیرا سهراب پور

2-خانم نرگس محمدپور

3-خانم زهرا چریلو

عزیزان می توانند از روز یكشنبه مورخ21/10/93، جهت دریافت جوایز خود به اداره تعالی فرهنگی مراجعه نمایند.