معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز دوشنبه مورخ 17/9/1393، كرسی آزاد اندیشی با عنوان فرهنگ ایرانی-اسلامی با محوریت ارتباط دختر و پسر در فضای مجازی و حقیقی توسط نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری با همكاری معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

در این مراسم دو گروه به عنوان مدافعین و منتقدین به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

در انتهای برنامه نیز جناب آقای جعفرزاده به عنوان كارشناس كرسی آزاداندیشی به منسجم سازی بحث های مطرح شده پرداختند.