معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی"ترم 2 به بعد" می رساند،

جهت درخواست وام  تحصیلی نیم سال اول 1393 از تاریخ 2/7/1393 لغایت 20/7/93

به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی

http://stu.fums.ac.ir

قسمت پرتال تسهیلات دانشجویی مراجعه ودرخواست وام خود را ثبت نمایند.

اداره رفاه دانشجوئی