معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی:

روز سه شنبه مورخ 25 شهریور 93، ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آغاز گردید.

با تمهیدات از پیش تعیین شده، دانشجویان جدیدالورود پس از عبور از زیر قرآن وارد محوطه دانشگاهی شدند.

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان کارگاهی را ویژه والدین دانشجویان با حضور در سالن نحوی  برگزار نمود.

حوزه دانشجویی و فرهنگی نیز روند ثبت نام و ثبت اطلاعات و مشخصات دانشجویان را ادامه دادند.

فرم استعدادسنجی فرهنگی در رشته های مختلف از دیگر اقدامات مهم این حوزه بود.

سپس دانشجویان وارد اداره آموزش شده و انتخاب واحد و دیگر مراحل را طی کردند.

در این حین ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عسکری، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقای دکتر نقدی و معاونت محترم آموزش جناب آقای دکتر کوهپایه از روند ثبت نام دانشجویان در قسمت های مختلف دانشگاه بازدید نمودند.

ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 26 شهریور93 ادامه دارد.

پیوست ها:

ثبت نام 93 جدید.pdf حجم فایل:1.88 مگابایت