معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، در این جلسه که با حضور ریاست دانشگاه ، معاون فرهنگی و دانشجویی ، مدیر امور دانشجویی ، سرپرست اداره خوابگاههای دانشجویی و نمایندگان شورای صنفی قبلی و جمعی از اعضای مرکزی شورای صنفی جدید در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد ،دکتر علیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی فساضمن اشاره به اعتماد و حس مثبت خود نسبت به جمع دانشجویان ، عملکرد جمع دانشجویان را شفاف ، به دور از حاشیه و امتیازات مالی برشمرد. دکتر عسکری افزود : ما برای پیشبرد اهداف سلامت در جامعه به کمک های فکری و عملی دانشجویان سخت محتاجیم. رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان داشت : هرگاه کاری به دانشجویان سپرده شد نتایج خوبی از این اعتماد عاید دانشگاه گردید. در ابتدای جلسهدکترمجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاهضمن بیان تعامل مثبت و تاثیرگذار معاونت دانشجویی با شورای صنفی در سال گذشته ، این عملکرد را دلیل مشارکت خوب دانشجویان در شورای صنفی سال جدید برشمرد. دکترنقدی ضمن آرزوی موفقیت برای شورای جدید صنفی ، دانشجویان را بازوی کارآمد معاونت برشمرد . وی همچنین از زحمات کارکنان محترم امور دانشجویی و دانشجویان تشکر و قدردانی نمود . گفتنی است در این جلسه دانشجویان ضمن بیان مشکلات و مطالبات خود ، مساعدت و پیگیری را از مسوولین دریافت نمودند.