معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی: طی حركتی خود جوش شورای صنفی دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا از پرسنل زحمتكش سلف سرویس مركزی دانشگاه تقدیر كردند. این تجلیل به مناسبت سرویس دهی مطلوب و مناسب علی الخصوص در ماه مبارك رمضان انجام شد. این برنامه كه با حضور معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، جناب آقای دكتر مجید نقدی ، مدیر محترم دانشجویی، جناب آقای محمود حاتمی همراه بود، اعضای شورای صنفی دانشجویی با اهدای هدیه یادبود و شاخه گل از تلاش ها و زحمات شبانه روزی پرسنل سلف سرویس مركزی دانشگاه تشكر و قدردانی نمودند.