معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

روز چهارشنبه مورخ 27/3/94 جلسه ای با حضور جناب آقای دكتر نقدی، جناب آقای حاتمی، سركار خانم اسماعیلی،جناب آقای درویشی(دبیر مركزی شورای صنفی) برگزار گردید. در این جلسه اقدامات انجام شده در این معاونت از جمله: نصب منبع آب ده هزار لیتری در خوابگاه ولایت، اختصاص دو سانس از سالن ورزشی به دانشجویان دختر، ساخت ده عدد سایه بان كولر جهت خوابگاه گلستان، نصب كولر اتاق تلویزیون خوابگاه شریعتی و .....بررسی گردید. لازم به ذكر است نكاتی در خصوص تعطیلی خوابگاهها در ترم تابستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.