معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

نشست سراسری دبیران شوراهای صنفی مرکزی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور صبح  روز شنبه ۱۷ مرداد ماه در ستاد مرکزی وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.

1 215161

2 215162

3 215163

4 215164

5 215165

6 215166

7 2151678 2151689 215169

10 215170

11 215171