معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

اولین جلسه بررسی شاخص های معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور مدیران، سرپرستان و كارشناسان حوزه امور دانشجویی و مركز مشاوره، روز دوشنبه 1394/5/26 در سالن حكمت4 دانشگاه برگزار گردید.

جناب آقای دكتر مجید نقدی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بیان داشتند: تدوین و بررسی شاخص های معاونت فرهنگی و دانشجویی، یكی از اركان مهم و اساسی این معاونت خطیر می باشد.این برنامه جهت مدون شدن عملكردها و بیان انها در قالب كمی بسیار كمك كننده می باشد.

ایشان خاطر نشان كردند: توجه و دقت به شاخص های معاونت فرهنگی و دانشجویی، برنامه ها و فعالیت ها را هدفمند نموده و موجب می گردد تا سطح اقدامات اجرایی ارتقا یابد.

در ادامه سركار خانم خیراتی، سرپرست اداره تعالی فرهنگی در خصوص جزئیات برنامه مطالبی ارائه نمودند.

این جلسه كه با هدف آشناسازی و بررسی شاخص های معاونت برگزار گردید موجب شد تا سرپرستان اداره های خوابگاه ها-تغذیه- امور رفاهی و مركز مشاوره بتوانند برنامه های خود را در قالب چارت های ارائه شده ساماندهی كرده و آمار كمی را بدست آورند.