معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

طی بازدیدهای به عمل آمده توسط هیئت رئیسه محترم دانشگاه و ارائه نظرات سازنده آنان و اعضای شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، طرح تعمیر خوابگاه های دانشجویی با همكاری مستمر معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی و اداره امور خوابگاه ها در طی تعطیلات تابستان صورت پذیرفت.

*نقاشی خوابگاه زینبیه 2

*انجام تعمیرات جزئی خوابگاه زینبیه 1 و زینبیه 2 و هشت دستگاه

*لوله كشی شوفاژ های خوابگاه گلستان

*نصب سایبان های كولر برای كلیه خوابگاهها

*ایجاد راه تردد بین خوابگاه زینبیه 1 و زینبیه 2

*تعویض روكش های صندلی تمامی خوابگاهها

*شتسشوی فرش های كلیه خوابگاهها

*تعویض موكت های خوابگاه هشت دستگاه

*نظافت و شستشوی خوابگاههای خالی از سكنه و آماده سازی آن جهت ورود دانشجویان در ترم مهر

*نصب منبع آب در خوابگاه ولایت و شریعتی

*نصب توری پنجره در خوابگاههای دانشجویی