معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ترم 2 به بعد می رساند، جهت درخواست وام تحصیلی نیم سال اول1394 ، به لینك پرتال تسهیلات دانشجویی مراجعه كرده و وام خود را ثبت نمایید.

زمان ثبت وام در سامانه تسهیلات دانشجویی ازتاریخ1394/7/15 لغایت 1394/7/30

اداره رفاه دانشجوئی