معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

توجه ...........  توجه

كلیه دانشجویان جدید الورود كه تعهد محضری را به اداره رفاهی تحویل نداده اند و دانشجویانی كه در سنوات قبل بوده و اسامی آنان نزد سرپرست خوابگاه می باشد موظفند حداكثر تا تاریخ 94/8/5 نسبت به آوردن تعهد محضری اقدام نمایند.

در غیر این صورت از تاریخ 15/8/94 نسبت به قطع غذای دانشجو و همچنین عدم سكونت در خوابگاه ایشان اقدام می گردد.

امضا دانشجو

تاریخ اعلام

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

اتاق عمل

زهرا امیر آباده

1

پرستاری

حمیده میرشكاری

2

پرستاری

ساناز بشیری

3

هوشبری

طاهره محمودی

4

هوشبری

زهرا عفت پیشه

5

علوم آزمایشگاهی

فاطمه سعادت

6

علوم آزمایشگاهی

منا پزشكی

7

علوم آزمایشگاهی

زهرا نادرمنش

8

امضا دانشجو

تاریخ اعلام

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

پزشكی

افسانه واحدی مقدم

1

پزشكی

ركسانا گرگین

2

بیوشیمی

زهره مرادیان فرد

3

بیوشیمی

مهسا ملك زاده

4

پزشكی

سیده فاطمه آبسالان

5

پزشكی

سیده مژده حسینی نژاد

6

پزشكی

مهسا عباسی نسب

7

پزشكی

مریم ملكی

8

پزشكی

سیده زهرا نعمت اله زاده

9

پزشكی

صبا زنگنه

10

پزشكی

زهرا حدادی

11

پزشكی

شقایق غلامی

12

امضا دانشجو

تاریخ اعلام

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

پرستاری

سپیده نظری

1

اتاق عمل

مونا رحیمی

2

پرستاری

عاطفه باقری

3

هوشبری

عاطفه افتخاری غرد

4

اتاق عمل

شیما طاهایی

5

بهداشت

مرضیه یار احمدی

6

اتاق عمل

زهرا اشرفی

7

اتاق عمل

نوشین رامشی

8

اتاق عمل

سرور بشار

9

پرستاری

درنا حق جو

10

بهداشت

زینب گلزار

11

پرستاری

زینب كریمی

12

اتاق عمل

ژاله كاووسی

13

اتاق عمل

نرجس دهقان فیض آبادی

14

امضا دانشجو

تاریخ اعلام

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

علوم

امین منتظری

1

علوم

یاشار معیل زاده

2

علوم

محمود محقق

3

علوم

مهدی زارع

4

فوریت

امید ادهمی

5

فوریت

داوود شاهسونی

6

فوریت

سعید رئیسی

7

فوریت

محمد عابدی

8

فوریت

صابر ملك حسینی

9

فوریت

محمدرضا خوبانی

10

فوریت

محمد علیخانی

11

فوریت

رضا احمدی

12

فوریت

عارف دهقان

13

هوشبری

فراز گلستان نیا

14

هوشبری

سامان بازیار

15

اتاق عمل

كیهان كرمی

16

اتاق عمل

محمد نجفی شیر محمدی

17

فوریت

كیان نوری

18

هوشبری

سجاد عباسی

19

بهداشت

ابراهیم نظری فر

20

هوشبری

محمد صادق تسلیم

21

پزشكی

احمدرضا حیدرپور

22

پزشكی

اهورا صالحی نوبندگانی

23

پزشكی

محمدامین مرادی شیبانی

24

پزشكی

امیررضا نیك منش

25

پزشكی

محمدحسین یزدانپناه

26

فوریت

محمدرضا زارع زاده

27

پزشكی

علی خردمندار

28

پزشكی

علی داودی

29

پزشكی

سپندار امینی

30

پزشكی

حسین كوچكی

31

فوریت

محمد مهدوی

32

اتاق عمل

محمد فیضی دولت ابادی

33

پرستاری

پوریا رشیدی

34

فوریت

سجاد زارعی

35

پزشكی

محمدرضا ملك مطیعی

36

فوریت

حمزه روزبه

37

فوریت

فرامرز ابسالان

38

فوریت

صادق اسوده

39

هوشبری

رضا الهیاری

40

فوریت

مسلم اسكندری

41

پرستاری

محمد ایزدی

42

فوریت

احمد رادپور

43

هوشبری

سجاد خدیوی

44

پرستاری

مرتضی منفرد

45

فوریت

داوود پذیرفته كار

46

توجه                                      توجه

كلیه دانشجویان جدید الورود كه تعهد محضری را به اداره رفاهی تحویل نداده اند و دانشجویانی كه در سنوات قبل بوده و اسامی آنان نزد سرپرست خوابگاه می باشد موظفند حداكثر تا تاریخ 5/8/94 نسبت به آوردن تعهد محضری اقدام نمایند.

در غیر این صورت از تاریخ 15/8/94 نسبت به قطع غذای دانشجو و همچنین عدم سكونت در خوابگاه ایشان اقدام می گردد.