معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه:

روز دوشنبه مورخ27مهرماه1394، جلسه هم اندیشی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه با معاونت فرهنگی و دانشجویی و مسئولین فناوری اطلاعات دانشگاه و دیگر اعضا در محل دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه اعضای شورای صنفی به بیان مشكلات سرعت اینترنت در خوابگاه های دانشجویی پرداختند و نظراتی در خصوص بهبود كیفیت اینترنت خوابگاه ها ارائه گردید.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ذكر شده، تصمیمات سازنده ای جهت ارتقای كیفیت و سرعت اینترنت خوابگاه ها گرفته شد.