معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

طی جلسه هم اندیشی شورای صنفی با معاونت و مدیریت آموزش دانشگاه كه به مدت 2 ساعت به طول انجامید، نمایندگان دانشجویی هر دانشکده نیز حضور داشتند.

در این جلسه جناب آقای دکتر کوهپایه معاون آموزش و آقای مهندس وردیان مدیر آموزش همگام با نمایندگان دانشجویی هر دانشكده به ارائه پیشنهادات و پیگیری برخی مشکلات جهت بهبود کیفیت آموزش دانشگاه پرداختند.