معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

روز شنبه مورخ9 آبان ماه1394 ، جلسه هم اندیشی مسئولین اداره تغذیه و نماینده IT با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جناب آقای دكتر نقدی در محل دفتر معاونت برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مشكلات اینترنتی اتوماسیون تغذیه و سامانه افزایش اعتبار اینترنتی نكاتی بیان شد.

پس از گفتگو و ارائه پیشنهادات پیرامون برطرف نمودن مشكلات اتوماسیون و اینترنت، مقرر گردید جلسه ای مجدد با IT برگزار گردد و نحوه برخورد با مشكلات نرم افزاری و اینترنتی در آینده مطرح گردد.