معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی:

به مناسبت فرارسیدن گرامیداشت روز دانشجو، هیئت رئیسه محترم دانشگاه از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه بازدید نمودند.

اعضای هیئت رئیسه به همراه مدیر امور دانشجویی و سرپرست خوابگاه های دانشجویی دیشب مورخ15 آذرماه1394 ضمن بازدید از خوابگاه ها به گفتگو با دانشجویان پرداختند.

دانشجویان نیز در خصوص اتاق های خوابگاه، برخی از نکات مهم در زندگی خوابگاهی و بررسی امکانات خوابگاه ها به بیان مسائل مربوطه پرداختند.