معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که دارای شرایط ذیل جهت دریافت وام بنیاد علوی می باشند می رساند با مراجعه به پرتال تسهیلات دانشجوئی از تاریخ 24/9/94 لغایت 5/10/94 وثبت نام اینترنتی ومراجعه به اداره رفاه جهت دریافت فرم مربوطه وارائه مدارک لازم اقدام نمایند .

شرایط لازم

:1- وام به دانشجویان متقاضی ، مشروط به دارا بودن صلاحیت اخلاقی ورعایت شئون دانشجوئی ، دارا بودن اولویت نیاز مالی پرداخت می شود.        

2- بالا بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ( ضریب محرومیت 5 به بالا ) که به صورت خودکار توسط نرم افزار مربوطه محاسبه می شود .

3- معدل 14 به به بالا در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکترای حرفه ای ، دانشجویان دکترای تخصصی وتخصص شرط معدل ندارند .( این وام شامل دانشجویان مقطع کاردانی نمی شود.)

علاوه برشرایط بالا دانشجو باید یکی از شرایط ماده 7با تایید مراجع ذیربط هم داشته باشد .

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور

- نفرات اول تاسوم مسابقات قرآنی بین المللی

- بسیجی فعال باتایید ارگانهای ذیریط

- رزمنده ( حداقل 6 ماه حضور در جبهه )

- همسر وفرزند با حداقل 6 ماه حضور درجبهه

- آزاده

- جانبار ( حداقل 50% جانبازی )

- همسر وفرزند جانباز با 50% جانبازی

- همسر وفرزند شهید

همسر وفرزند آزاده

- موارد خاص با تایید ریاست محترم بنیاد مستضعفان ومدیر عامل بنیاد علوی

ماده 9 مبلغ وام تحصیلی :

دانشجویان مجرد هر ترم 000/250 تومان

دانشجویان متاهل هرترم 000/400 تومان

مدارک لازم علاوه بر ثبت نام اینتر نتی

شماره حساب بانک سینا

پر کردن برگ درخواست وام بنیاد وتایید معدل ازسوی واحدآموزش - نامه کسر از حقوق ضامن که عنوان آن به بنیاد علوی باشد ویک نسخه کپی حکم کارگزینی ضامن ( ضامن هم می تواند کارمند رسمی ، پیمانی ویا قراردادی دستگاهای دولتی باشد )-