معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی فسا، آیین نامه و دستورالعمل انتخاب و فعالیت نمایندگان کلاس با همکاری شورای صنفی و معاونت آموزشی تصویب و اجرا گردید.
اجرای آیین نامه و دستورالعمل انتخاب و فعالیت نمایندگان کلاس مزایایی برای دانشگاه خواهد داشت که قبل از این به دلیل مشخص نبودن و قانونی نبودن وظایف نمایندگان دانشگاه نتوانسته بود از پتانسیل نمایندگان استفاده کافی را داشته باشد.

این طرح برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی فسا در حال اجرا می باشد.